Dalam rangkaian perlombaan Culinary Business Online Competition juga diadakan webinar dengan mengundang Jiewa Vieri seoarang personal blog yang terkenal di Indonesia.

Topik yang dibahas dalam webinar ini adalah Food photography and food videography, dari mata turun ke perut, semua sudah dikupas tuntas oleh ahlinya @inijie.

Menu