Juara 3, The Best Food Stall, Jawa Pos Culinary Award 2018

Mahasiswa: Chrisna Putra (2017), Pemilik Chris Pork, Juara 3 The Best Food Stall, Jawa Pos Culinary Award (2018)